Zëri juaj vlen!

Menaxhimi i Ankesave në Taxi Lux Albania

Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni nëse mendoni se nuk i kemi përmbushur pritshmëritë tuaja. Ne vlerësojmë reagimet konstruktive dhe marrim seriozisht komentet dhe ankesën tuaj.

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Për vëmendje: Forma nuk lejon të bashkëlidhni kopjet e dokumentacionit përkatës që shoqërojnë ankesën tuaj. Në këtë rast, ankesën duhet ta dërgoni me email te: ankesa@taxiluxalbania.al. Që ankesa të jetë e plotë, email juaj duhet të mbajë: emër, mbiemër, dhe numër telefoni.

Dërgo Email

    Partnerët

    Dhe Klientët